Klagomål

Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där kunden anser att Bolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten eller produkten. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål.

Ett klagomål ska anmälas skriftligt, postalt eller mejlas till: operations@nowofundmanagement.se

Nowo Fund Management AB
Klagomålsansvarig
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm