Om oss

Affärsidén är att bedriva aktiv systematisk förvaltning baserad på en strukturerad investeringsprocess där olika kvantitativa förvaltningstekniker och analysmodeller kombineras. Bolagets analysmodeller utvecklas löpande med stöd av forskning och etablerade ekonomiska principer.

BÖRJA SPARA vector arrows

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Nowo Global Fund kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.