Expertanalys: Så såg det ut på börsen i februari 2023

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Rapporter

Under februari steg Nowo Global Fund med +1,6% i värde vilket är bättre än fondens jämförelseindex som sjönk med -1,3%. Sedan årsskiftet har fonden stigit med +6,7% vilket är 4,3%-enheter bättre än fondens jämförelseindex som har stigit med +2,4%.

Efter en stark start på året har aktiemarknaden gått igenom en lugnare period. Världens samlade centralbanker har den senaste tiden klart och tydligt kommunicerat sina avsikter att höja styrräntor till dess att inflationen har bekämpats. Den europeiska centralbanken ECB höjde vid sitt möte den 2 februari sina styrräntor med 0,5%-enheter, och meddelade att man sannolikt kommer att höja ytterligare 0,5%-enheter i samband med sitt möte nu i mars. Den stora obesvarade frågan är hur dessa snabba höjningar kommer att påverka ekonomin i stort och i förlängningen bolagens omsättning och vinstmarginaler. Vår bedömning är att det är viktigare än någonsin att välja rätt aktier, nu när spelplanen förändras så snabbt.

Centralbankernas pågående inflationsbekämpning gör att läget är ovanligt svårt att bedöma. Det ser man tydligt i följande bild som visar skillnaden mellan den mest positiva och mest negativa bedömaren av den amerikanska aktiemarknaden utveckling. I år skiljer det sig nästan 40% (!) mellan analytikerna uppfattning, vilket är en ovanligt stor skillnad.

Skillnad mellan mest optimistiska och mest pessimistiska bedömare, S&P 500. Källa: Bloomberg

På ett övergripande plan fortsätter europeiska aktier att utvecklas starkt jämfört med andra regioner. Värderingen av europeiska aktier är lägre än exempelvis amerikanska vilket har fått många investerare att placera sitt kapital i europiska aktier.

Vad gäller bolagen så har nu i stort sett kvartalsrapporteringen avseende det fjärde kvartalet avslutats. I Europa växte omsättningen med 8% och vinsterna med 17%, jämfört med samma kvartal föregående år. Därtill kommer att bolagen överträffade analytikernas förväntningar med 13%. Skillnaden mot exempelvis USA är stor. Där växte omsättningen förvisso med 5% men faktum är att vinsterna minskade med -5%.

Vi tänkte denna månad berätta lite extra om Eyeonid Group, ett nytt innehav i fonden. Bolaget grundades 2015 och är en s k SaaS-leverantör (mjukvara som tjänst) som vänder sig till företag. Genom en unik egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data erbjuder man affärslösningar inom IT-säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI-baserade datalösningar.

Digitaliseringen av samhället är positivt på en övergripande nivå, men baksidan är att behovet av cybersäkerhet ökar allt mer. Dataintrång där människors personliga data stjäls sker nästan dagligen och är en av de främsta möjliggörarna för cyberbrottslighet mot privatpersoner. Personligt data omfattar till exempel namn, hemadress, e-postadress, inloggningsuppgifter, personnummer, ID-kort, pass eller något annat som kan användas för personlig identifiering. EyeonID är specialister på just cybersäkerhet och erbjuder ID-skyddslösningar till sina partners i syfte att förhindra att ID-stöld ens inträffar.

Och som alltid vill vi avslutningsvis påminna er alla om värdet av att sprida sina risker. Aktiemarknaden uppvisar som bekant ofta stora dagliga rörelser, så därför rekommenderar vi att man fortsätter spara ofta och regelbundet, vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så gör som många andra och utnyttja den möjligheten via Nowo!

Hälsningar från fondens förvaltare