Expertanalys: Så såg det ut på börsen i september 2022

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Rapporter

Under september sjönk Nowofonden med -4,8 % i värde. Stockholmsbörsen minskade med -6,3 % och fondens jämförelseindex minskade med -3,0 %.

Fondens utveckling under årets tredje kvartal uppgår till +0,1 % vilket är klart starkare än t ex det breda europeiska aktieindexet S&P Europe 350 som under kvartalet sjunkit med -4,0 %.

Liksom under augusti blev september en orolig månad på de finansiella marknaderna. Centralbankernas bekämpning av den alltför höga inflationen med höjda räntor kan komma att drabba den ekonomiska tillväxten. För ett halvår sedan bedömdes tillväxten 2023 för länderna inom eurozonen uppgå till +2,5 %. Den har nu reviderats ned till 0,25 %. Den stora tyska ekonomin har t ex gått från en tillväxt på +2,8 % till en negativ tillväxt på -0,2 %.

Allt detta gör att bolagens vinster på en övergripande nivå kommer att behöva justeras ned.

Den bransch som har varit vinnare de senaste månaderna p g a energikrisen är energibranschen, en bransch som fonden har en stor vikt i. Energibolag har bidragit positivt till fondens avkastning under månaden.

Sämst kursutveckling uppvisade bland annat fastighetsaktier samt aktier inom läkemedel och kommunikationstjänster.

Under månaden har fonden köpt aktier i bland annat bank och finansaktier och minskat innehaven i teknologi och mjukvaruföretag. Två bolag där fonden har ökat sina innehav inom banksektorn är Nordea och BNP Paribas.

Tack vare en god riskspridning kunde Nowo Global Fund hålla emot väl, trots att fonden innehåller en hög aktieandel.

Som alltid förespråkar vi riskspridning, något som vi själva alltid tillämpar när vi förvaltar fonden. Eftersom börsen uppvisar stora dagliga rörelser så vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så vi rekommenderar alla att utnyttja den möjligheten via Nowo!

Hälsningar från fondens förvaltare
Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt