Fondens förvaltare kommenterar börsläget i januari 2023

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Rapporter

Under årets första månad steg Nowo Global Fund med +5,1% i värde vilket är bättre än fondens jämförelseindex som steg med +3,8%. 

Den senaste tiden har stämningsläget i marknaden förbättras markant, och många bedömare är nu inställda på att centralbankernas höjningar kommer att avta under året och att ekonomin ska göra någon form av mjuk inbromsning. Den positiv stämningen har medfört att tillgångspriserna har stigit under inledningen av året. Det är den bästa inledningen på ett nytt år sedan 2015 i Europa respektive sedan 2019 i USA.

I slutet av månaden uppvisade den europeiska ekonomin styrka, och BNP för fjärde kvartalet växte vilket förvånade många analytiker. Dock såg ekonomin starkare ut delvis på grund av en svag import. Därtill är nedgången i konsumtion tydlig, och många bedömare menar att detta kommer att visas i europeisk BNP längre fram under 2023.

Viktiga räntebesked väntar…

I början av februari kommer räntebesked från två tunga centralbanker, den amerikanska Federal Reserve, Fed, samt ECB i Europa. Fed som först började höja räntan för att bekämpa inflationen är intressant att följa. Marknaden förväntar sig att Fed nu ska kommunicera att man i närtid har höjt färdigt. Enligt en analys från Goldman Sachs förväntar sig aktörerna på räntemarknaden att Fed kommer att sänka räntan med 2 procentenheter de kommande 24 månaderna. I bilden nedan ser man dels den amerikanska centralbankens egna prognos över styrräntan (svart linje), dels vad marknaden förväntar sig (blå linje). Som synes förväntar sig marknaden att Fed kommer att justera sin räntebana och börja sänka räntan till sommaren.

Under januari har bolagen påbörjat rapportering av fjärde kvartalets utfall. Data från Refintiv I/B/E/S, en leverantör av finansiell information, visar att de europeiska bolagens vinster under det fjärde kvartalet förväntas vara 7% högre än motsvarande kvartal föregående år (se bild nedan). Stark vinsttillväxt väntas bland annat av finansiella bolag, t ex banker.

Förväntad vinsttillväxt under fjärde kvartalet 2022, Europa. Källa: Refinitiv I/B/E/S

När man på motsvarande sätt analyserar data för de amerikanska bolagen är bilden lite annorlunda. För S&P 500 (ett amerikanskt aktiemarknadsindex som innehåller 500 stora, till största delen amerikanska företag) väntas vinsten sjunka med -2% under det fjärde kvartalet jämfört med ett år tidigare (se bild nedan). I USA står energibolag för den kraftigaste vinsttillväxten. Om man tar bort dessa bolag förväntas vinsterna sjunka med -7%.

Förväntad vinsttillväxt under fjärde kvartalet 2022, USA. Källa: Refinitiv I/B/E/S

LifeClean International – ett nytt innehav i fonden

Vi tänkte denna månad berätta lite extra om LifeClean International, ett nytt innehav i fonden. LifeClean forskar, producerar, marknadsför och säljer desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion. Teknologin är unik och miljövänlig och kan användas inom en rad områden. Ett sådant spännande och mycket angeläget område är sanering av PFAS, Per- och polyfluoroalkyl substanser, en stor grupp syntetiska ämnen som förekommer i vår miljö.

Forskning visar dels att PFAS-ämnen är skadliga för vår hälsa och miljö, dels att de bryts ned oerhört långsamt och anrikas i omgivningen. De senaste åren har PFAS-ämnen upptäckts på allt fler ställen och LifeCleans teknologi kan effektivt avlägsna sådana substanser från exempelvis behållare, rör och tankar med mera. PFAS används bland annat i brandbekämpningsmedel och det finns stora mängder brandskyddsmedel med PFAS bland annat på fartyg och i datorhallar. Alla dessa system kommer att behöva tas bort, bytas ut eller saneras. Sannolikt kommer inom kort ett förbud mot PFAS såväl i Europa som USA, och här har LifeClean en spännande produkt att erbjuda alla som vill sanera.

Stora rörelser på aktiemarknaden

Vi går igenom en period med stora rörelser på aktiemarknaden. De senaste åtta månaderna har världsindex rört sig mer än 5% varje månad. I juni, augusti, september och december var rörelsen negativ, och i juli, oktober, november och januari var den positiv.

Och avslutningsvis vill vi som alltid påminna om värdet av att sprida sina risker. Aktiemarknaden uppvisar ofta stora dagliga rörelser, så vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så gör som många andra och nyttja den möjligheten via Nowo!

Hälsningar från fondens förvaltare
Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt

 

P.S Om du vill lära dig med om PFAS kan du läsa vidare här:
https://en.wikipedia.org/wiki/Per-_and_polyfluoroalkyl_substances

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/miljofororeningar/organiska-miljogifter/hogfluorerade-amnen-i-miljon-pfas/

https://echa.europa.eu/sv/-/proposal-to-ban-forever-chemicals-in-firefighting-foams-throughout-the-eu