Månadsrapport Nowo Global Fund Februari 2024

 • Kategori
 •  | Nyheter
 •  | Rapporter

Nowo Global Fund ökade med 1,95 % under februari vilket var marginellt sämre än fondens jämförelseindex som ökade med 2,22 % för samma period.

Börserna fortsatte upp under februari med bränsle från några av de stora Amerikanska techbolagen såsom Meta och Nvidia. För fondens innehav i den svenska portföljen så har Volvo, Handelsbanken och Atlas Copco även bidragit till den positiva utvecklingen. Det bolag som har bidragit mest i absoluta tal under perioden är inte oväntat Nvidia som kom med en kvartalsrapport som överträffade analytikernas högt ställda förväntningar. Ett annat mindre Svenskt bolag som fonden investerat i mars 2023 är det svenska it-cyber-bolaget Eyeonid som under februari levererade en rapport där de för första gången visade positiva siffror vilket gladde marknaden.

Något som är centralt för privatekonomin är hur räntorna utvecklas och en oroande signal som vi fångat upp är den justering i förväntad räntesänkningstakt i USA som Federal Reserve, USAs riksbank, signalerat där förväntat antal sänkningar har justerats ner från 6 till 3 stycken under 2024.

Om scenariot blir verklighet så innebär det att räntesänkningarna kommer längre fram och i saktare takt vilket påverkar de globala räntorna och kan dämpa tron på aktiemarknaden. För fondens del   har detta föranlett att vi har viktat ner den totala aktieexponeringen något till förmån till andra tillgångslag.

Vad gäller den svenska styrräntan och förväntan på kommande räntesänkningar så är bilden relativt spretig som exempelvis Banken SEBs diagram visar nedan men vi räknar med att den första räntesänkningen kommer under första halvåret i år.

Intressant att notera är att tillväxtmarknaderna som exempelvis Kina, Indien och Brazilien har under en längre tid generellt gått svagare i förhållande till de europeiska och amerikanska marknaderna. Vi ser bland annat att Kina som är en av världens största ekonomier har haft det kämpigt med både en vikande aktiemarknad och kapitalflykt från landet efter öppnadet efter pandemin.

Grafen nedan visar den historiska utvecklingen från 2023 fram tills idag mellan Nasdaq100, där de 100 största icke finansiella bolagen finns samlade, i orange linje jämfört med blå linje som visar  på utvecklingen ESG Emerging Market ETF som följer dessa marknader.

Fonden har under 2023 legat undervikad mot dessa tillväxtmarknader men vi ser nu spännande möjligheter att öka upp exponeringen och följer därför utvecklingen noggrant.

Grafen nedan visar Nowo Global Funds utveckling i jämförelse med fondens jämförelseindex per 2024-02-29

Fondens 10 största aktieinnehav per:2023-02-29

 1. Nvidia Corp: 3,74 %
 2. Salesforce E.COM Inc: 2,66 %
 3. JPMorgan Chase & CO: 2,60 %
 4. Broadcom Inc: 2,60 %
 5. Intuit Inc: 2,60 %
 6. Lifeclean International AB (publ): 2,31 %
 7. Steel Dynamics Inc: 1,67 %
 8. Nucor Corp: 1,59 %
 9. Circhem AB: 1,58 %
 10. Fair Isaac Corp: 1,53 %

Geopolitiskt så har kriget i mellanöstern fortsatt och är inne på sin 5 månad och spänningarna har utökats i regionen med forsatta attacker mot fartyg på väg mot Suezkanalen. Trots olika försök till medling har ännu inget vapenstillestånd uppnåtts även fast några små ljusglimtar kan skönjas i dialogen.

Kriget mellan Ukraina och Ryssland har nu pågått i två år och de vi ser är att ställningskriget fortsätter med små territoriella framgångar för Ryssland.

Avslutningsvis vill vi påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Med vänliga hälsningar från fondens förvaltare.

Källor: Riksbanken, SEB, Nowo Fund Management AB, Storebrand, Nasdaq.