Börsanalys: Vad hände på börsen och hur gick det för Nowofonden i november 2023?

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Rapporter

Nowo Global Fund ökade med 2,63 % under november vilket var bättre än fondens jämförelseindex som ökade med 1,58 % för samma period. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 12,79 % vilket är bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 10,05 % under året.

November har präglats av allt tydligare tecken om att Sverige är på väg med god fart in i en lågkonjunktur. Konsumtionen försvagas och den svenska bruttonationalprodukten, BNP, är på en negativ tillväxtbana.

Vi är mitt inne i handelns viktigaste period som precis klarat av både Singels Day och Black Week och har den viktiga julhandeln framför oss. Hur det samlade resultatet blir är såklart för tidigt att utläsa ännu. Men faktorer som generellt höga priser på varor och tjänster och höga räntor leder till att hushållen är än mer försiktiga samt att det finns orosmoln om vart arbetslösheten ska ta vägen spär på osäkerheten.

Kriget i mellanöstern är inne på sin andra månad och sedan den 7 oktober ser vi en ökad spänning i regionen, det har beslutats om en paus i kriget som sedan återupptagits och det finns risk att konflikten sprider sig till angränsande länder. Även kriget mellan Ukraina och Ryssland har fortsatt och har under månaden präglats mer av ställningskrig med höga förluster än större territoriella framgångar från någon sida.

De globala aktiemarknaderna utvecklades starkt under månaden då investerare haft en växande övertygelse om att främst den amerikanska men även andra viktiga centralbanker har lyckats vinna kampen om att få ner inflationen.

Vi ser att den svenska arbetsmarknaden visar tecken på att försvagas och statistik från Arbetsförmedlingen visar att antalet nyanmälda lediga platser i Q3 har avtagit i styrka och den gröna linjens trendlinje visar på ett tydligt trendbrott under sommaren.

Vi ser att den svenska arbetsmarknaden visar tecken på att försvagas och statistik från Arbetsförmedlingen visar att antalet nyanmälda lediga platser i Q3 har avtagit i styrka och den gröna linjens trendlinje visar på ett tydligt trendbrott under sommaren.

Riksbanken valde vid sitt möte i november att låta den viktiga styrräntan vara oförändrad på 4,00% men flaggade samtidigt för att det kan komma höjningar framöver trots bibehållen räntenivå med hänvisning till en fortsatt hög inflation och en svag krona. Beskedet kan också ses i ljuset av att Riksbanken vill skapa handlingsutrymme och samtidigt dämpa förväntningarna om snara och sannolika räntesänkningar.

Den svenska kronan har fortsatt att vara svag mot de viktigaste valutorna dollarn och euron om än att vi sett en återhämtning där den svenska kronan som stärkts under november.

Den svenska kronan har fortsatt att vara svag mot de viktigaste valutorna dollarn och euron om än att vi sett en återhämtning där den svenska kronan som stärkts under november.

I SCBs byggkostnadsindex visar på att byggkostnaden har ökat med ca 6,6% de senaste 12 månaderna och detta i kombination med att räntekostnaderna för byggherrarna ökat med 27% ger en stor påverkan på byggsektorn men även på kringliggande branscher.

Boverket släppte i slutet av oktober en reviderad rapport som visar på 27.000 påbörjade bostadsbyggen och ombyggnationer och konstaterar att det är en minskning med hela 55% jämfört med 2022 och att prognosen för 2024 är att byggandet kommer att sjunka ytterligare. Boverket konstaterar att gapet ökar mellan det beräknade byggbehovet som är ca 67.000 bostäder per år fram till 2030 och vad som faktiskt byggs.

Boverket konstaterar att gapet ökar mellan det beräknade byggbehovet som är ca 67.000 bostäder per år fram till 2030 och vad som faktiskt byggs

Avslutningsvis vill vi som vanligt påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Hälsningar från fondens förvaltare som passar på att önska er alla en riktigt God Jul.

 

Källor; SEB, Arbetsförmedlingen, ECB, Riksbanken, QQM, SCB, Boverket, Nasdaq.