Månadens börsanalys, vad hände på börsen i september 2023?

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Rapporter

Nowo Global Fund minskade med 2,2 % under september vilket var något sämre än fondens jämförelseindex som minskade med 2,1 % för samma period. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 10,29 % vilket är bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 8,65 % under året.

Inflationen i Sverige har fortsatt påverka både marknader och hushåll under september men vi ser ett trendbrott där KPI sjönk från 9,3% i augusti till 7,5% i september och där KPIF sjönk från 6,4% till 4,9% i augusti. Trots utplaningen så är inflationsnivån klart över Riksbankens långsiktiga mål om 2%. KPI visar inflationen medan KPIF visar inflationen utan effekterna av ändrade bostadsräntor.

I Europa sjunker inflationen och sammantaget har en samlad inflationstakt om 5,9 procent men med stor variation där exempelvis Ungern har 14,2 procent mot Schweiz har 1,9 procent. I Tyskland sjönk inflationen men steg något i Spanien under september.

Den svenska styrräntan höjdes som förväntat med 0,25% under månaden och är nu på 4,00 %. Riksbanken är tydlig med att det kan komma ytterligare höjningar men tonade ner räntebanan något. Beskedet är också att vi med största sannolikhet under en överskådlig tid kommer att befinna oss i ett högt ränteläge.

Den svenska styrräntan höjdes som förväntat med 0,25% under månaden och är nu på 4,00 %. Riksbanken är tydlig med att det kan komma ytterligare höjningar men tonade ner räntebanan något. Beskedet är också att vi med största sannolikhet under en överskådlig tid kommer att befinna oss i ett högt ränteläge.

Den amerikanska ekonomin undvek efter förhandlingar i kongressen en nedstängning av statsapparaten och kom överens via en övergångsbudget som sträcker sig i 45 dagar framåt i tiden. Diskussionerna lär fortsätta och två viktiga iakttagelser från förhandlingarna är dels en tydlig polarisering mellan republikaner och demokrater och dels tecken på ett minskat stöd till Ukraina i kriget mot Ryssland.

Källor: SEB, SEB, SCB, ECB och Riksbanken.

Avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Tidiga hösthälsningar från fondens förvaltare