Vad hände på börsen i juni 2023? Läs månadens börsanalys

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Rapporter

Nowo Global Fund steg med + 5,08% under juni vilket är bättre än svenska aktier som ökade med 3,35% mätt som OMX Stockholm Benchmark OMXS30, under månaden. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 12,48 % vilket är klart bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 9,38 % under året.

Den fråga som marknaden fokuserat på under våren är hur USA skall hantera lånetaket fick sin upplösning i början av juni då president Biden signerade den amerikanska senatens förslag till att tillfälligt ta bort skuldtaket vilket skapade ett visst lugn på de finansiella marknaderna.

Något annat som har fortsatt att påverka marknader och hushåll är inflationen. Den är som bekant fortsatt hög i Sverige, 6,7% KPIF i maj, mot Riksbanken långsiktiga mål om 2%. KPI visar inflationen medan KPIF visar inflationen utan effekterna av ändrade bostadsräntor.

Något annat som har fortsatt att påverka marknader och hushåll är inflationen. Den är som bekant fortsatt hög i Sverige, 6,7% KPIF i maj, mot Riksbanken långsiktiga mål om 2%. KPI visar inflationen medan KPIF visar inflationen utan effekterna av ändrade bostadsräntor.

Vad gäller de olika styrräntorna så ser vi att centralbankerna förväntas minska ökningstakten men vi kan ändå konstatera att under månaden så har den Europeiska Centralbanken, ECB, och de norska och danska centralbankerna höjt sina styrräntor med 0,25% vilket för ECB är den högsta räntan på 22 år.

Även den Svenska Riksbanken gjorde en höjning av den s.k styrräntan med 0,25% den 29 juni till 3,75% och i sitt pressmeddelande så flaggar de för ytterligare en höjning under året.

Under månaden kom det statliga Konjunkturinstitutet med en rapport som dels beskriver att den svenska ekonomin nu går in i en lågkonjunktur under 2023 och som förväntas förbli i några kvartal framöver där det är just den höga inflationen och räntehöjningarna som dämpar tillväxten i Sverige. Det som tolkas som positivt i rapporten är att arbetsmarknaden uppvisar en motståndskraft och att arbetslösheten ökar betydligt mindre än under tidigare lågkonjunkturer.

Och avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna er alla om värdet av att sprida risker när man investerar. Vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Sommarhälsningar från fondens förvaltare