Nyheter

Alla nyheter från Nowo Fund Management

Visa fler nyheter

Nowo Global Fund ökade med 2,92 % under januari vilket var bättre än fondens jämförelseindex som ökade med 1,92 % för samma period. Fondens fina avkastning i januari beror till stor del på att de stora börserna där fonden har sitt innehav har gått starkt och som exempel har det indexet S&P 500 som samlar 500 amerikanska storbolag nått en ny rekordnivå under månaden. I slutet av december kom Konjunkturinstitutet med en ny rapport som beskriver konjunkturläget i Sverige där de också presenterar prognosen för den ekonomiska utvecklingen för de närmaste 2 åren. Klarlagt i rapporten är att vi fortsatt befinner oss i en lågkonjunktur som kommer att fördjupas ytterligare under året som ligger framför oss. Bidragande orsaker är en fortsatt hög inflation och höga räntor som båda har slagit hårt mot såväl hushållens köpkraft som mot bostadsbyggandet. Vi kan läsa ut av diagrammet att en viss återhämtning i hushållens syn på den egna ekonomin dock har skett men från låga nivåer. Diagram för hushållens syn på den egna ekonomin Konjunkturinstitutet spår även att arbetslösheten fortsätter att stiga under året och att den toppar ut i slutet av året på 8,5%. Utsikten för den svenska arbetsmarknaden är fortsatt svag med negativa anställningsplaner för alla delar av näringslivet och med handel- och byggbranschen i botten. Glädjande är dock att kunna konstatera att Riksbanken rapporterade att inflationen mätt som KPIF har fortsatt ner från toppnoteringen om drygt 10% under 2023 till 2,3% i december vilket är nära inflationsmålet om 2%. Konjunkturinstitutet är övertygade om att Riksbanken därför kommer att inleda en serie räntesänkningar under våren och sommaren. Banken SEB förväntade sig ett besked den 1 februari om att Riksbanken låter styrräntan vara oförändrad (vilket blev fallet) med en första sänkning i maj i år. Graf över prognos för räntesänkningar av Riksbanken Vad gäller vår svenska krona så har den förstärkning mot andra viktiga valutor som euro och dollar som vi såg i november och december fått en korrigering där kronan har försvagats. Banken SEB tror att försvagningen är tillfällig och att räntesänkningar från den europeiska och den amerikanska centralbanken under våren 2024 kommer att stötta/ stärka kronan och att vi kan se att kronan gynnas i höst när den svenska konjunkturen förbättras och att växelkursen EUR/SEK då beräknas vara lägre i slutet av 2024 än i början av året. Vår växelkurs är som bekant starkt beroende av globala drivkrafter vilket var tydligt under året som gick och den svenska kronan handlas i mönster som liknar andra mindre/ risk valutor. Vad gäller vår svenska krona så har den förstärkning mot andra viktiga valutor som euro och dollar som vi såg i november och december fått en korrigering där kronan har försvagats. Geopolitiskt så har kriget i mellanöstern fortsatt och utökats i regionen till att fartyg har attackerats på väg mot Suezkanalen. Västvärlden med USA och Storbritannien i spetsen har genomfört räder mot mål kopplade till Huthi rebellerna i Jemen.  Vad gäller kriget mellan Ukraina och Ryssland så har den senaste tiden präglats av hårda strider men mer av ett ställningskrig än faktiska framgångar från någon av sidorna i form av terrängvinster. Avslutningsvis vill vi påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Med vänliga hälsningar från fondens förvaltare. Källor; SEB, Nowo Fund Management, Konjunkturinstitutet, Riksbanken.