Vad hände på börsen i april 2023? Läs månadens börsanalys

  • Kategori
  •  | Nyheter
  •  | Rapporter

Efter ett mycket starkt första kvartal för Nowo Global Fund (+9,1%) blev april en lugnare månad och fonden sjönk marginellt med -0,2%. Sedan årsskiftet är fonden +8,9% vilket är bättre än världsindex mätt som MSCI AC Index i SEK steg under månaden med 0,42% och 7,01% sedan årsskiftet. Fonden har därtill överträffat sitt jämförelseindex som har stigit med 3,9% i år.

Riksbanken höjer räntan, igen

Vid ett möte i slutet av april beslöt Riksbanken att höja sin styrränta med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Skälet som angavs var att inflationen fortfarande är ”alldeles för hög” och att den underliggande inflationen under årets inledning har varit klart högre än väntat. Riksbanken bedömer vidare att styrräntan troligen kommer att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september. Förhoppningen är att den förda penningpolitiken kommer att få bukt med inflationen och att Riksbankens inflationsmål nås under 2024.

Och vår alldeles egen Riksbank är som bekant inte ensam om att höja räntor för att bekämpa inflation. I princip alla marknader i världen får känna av ett högre ränteläge, som illustreras av Bloombergs karta över räntehöjningar sedan årsskiftet.

Nowo Global Fund – Räntehöjningskarta Bloomberg

Viktiga besked framöver

Nu i veckan kommer ytterligare viktiga besked från centralbanker, och såväl ECB (i Europa) och Fed (i USA) väntas höja ytterligare. Vi bedömer att detta kommer att vara ett återkommande tema under året. Efter att ha missbedömt läget tar man nu det säkra före det osäkra och höjer till dess att inflationen har dämpats.

Flertalet bolag har under månaden rapporterat utfallet för årets första kvartal. Data från I/B/E/S, som är ett verktyg som samlar in och analyserar finansiella estimat från olika analytiker visar att vinstförväntningarna för 2023 har fallit efter rapporterna, från en vinstökning på 8,5 % under 2023 jämfört med 2022 i början av året till att i dag ligga på en vinstökning om 0,5 % jämfört med 2022. Många bedömare anser dock att USA och Europa inte kommer gå in i en lågkonjunktur utan att ekonomierna kommer att bromsa in men hålla sig vid positiv tillväxt.

Under april utvecklades fastighetsaktier starkast medan informationsteknologi hade den svagaste utvecklingen.

Och avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna er alla om värdet av att sprida risker när man investerar. Aktiemarknaden uppvisar för närvarande stora dagliga rörelser, så därför rekommenderar vi att man fortsätter spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så gör som många andra och nyttja den möjligheten via Nowo.

Vårhälsningar från fondens förvaltare
Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt